To dzięki nim, to wielkie wydarzenie będzie mieć miejsce…